Bouwkosten

De bouwkosten-bewaking begint al in de initiatieffase in de vorm van investerings-overzichten/projectbudgetten en zal doorlopen

tot aan in de beheersfase.

Tijdens de ontwerpfase kunnen wij u bouwkostentechnisch adviseren met het opstellen van bouwkostenramingen en investeringsoverzichten.

Voor een succesvol project is beheersing van de bouwkosten onontbeerlijk.