Bouwmanagement

Wanneer B3 verantwoordelijk is voor het projectmanagement, zorgt B3 ervoor dat het bouwproject geheel volgens de gestelde eisen en de gemaakte afspraken worden gerealiseerd. Sleutelbegrippen hierbij zijn de bewaking van kosten, tijd en kwaliteit, aanbestedingsadviezen, contractmanagement, creativiteit en betrouwbaarheid.

 
Ons takenpakket kan uit de onderstaande werkzaamheden bestaan:

  • Algemene vertegenwoordiging van de opdrachtgever naar de ontwerpende en uitvoerende partijen alsmede de overige bij het bouwproject betrokken adviseurs.
  • Bewaken van programma van eisen, planning en budgetten.
  • Coördinatie van de uitwerking van het bouwkundige, installatietechnische en het inrichtingsontwerp. 
  • Begeleiding van procedures vanuit de overheid o.a. omgevingsvergunningen en overige vergunningen.
  • Selectie van de uitvoerende partijen en contractvorming/aanbesteding.
  • Directievoering tijdens de bouw, voorzitten bouwvergaderingen.
  • Bewaking voortgang uitvoering, beheer overall planning.
  • Financiële begeleiding en budgetbewaking uitvoering.
  • Kwaliteitsbewaking op de bouwvoorbereiding en uitvoering.
  • Begeleiding oplevering en controle op garanties.