Contractvorming

Om risico's voor de opdrachtgever tijdens de uitvoering inzichtelijk te maken en te beperken zijn duidelijke uitvoeringscontracten vereist. 

De keuze voor de contractvorm dient zorgvuldig, afhankelijk van het type project en opdrachtgever bepaald te worden.

B3 heeft ervaring met diverse contractvormen o.a. traditioneel UAV,  geïntegreerd (UAV-GC).

Onderliggende projectspecificaties kunnen worden opgesteld als een algemene vraagspecificatie, STABU bestek, elementenomschrijving, etc.