Vergunningen

Voor bouwen en/of verbouwen is in de meeste gevallen een vergunning benodigd. Sinds de invoering van de omgevingsvergunning in 2010 zijn diverse benodigde vergunningen samengevoegd in één vergunning. 

 

Toch blijft het, met name voor particuliere opdrachtgevers, een complexe aangelegenheid. 

Ook het onderzoeken van de mogelijkheden voor bouwen en verbouwen met betrekking tot het bestemmingsplan vraagt specialistische kennis.

 

B3 kan u adviseren en ondersteunen bij het aanvragen van omgevingsvergunningen.